ÇamaşırcımShop'un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.Diğer yandan,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
ÇamaşırcımShop kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.camasircimshop.com websitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler,müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ÇamaşırcımShop tarafından işlenmektedir. ÇamaşırcımShop'a ait olan www.camasircimshop.com websitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.camasircimshop.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. www.camasircimshop.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.camasircimshop.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar sunmak, websitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.camasircimshop.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. www.camasircimshop.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, websitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat websitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
www.camasircimshop.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve websitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.Bu kullanım parolanızı kaydeden ve websitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve websitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.www.camasircimshop.com websitesine nereden bağlandığınız, websitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi websitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; websitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. www.camasircimshop.com websitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, websitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha size sunmaz.
İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?www.camasircimshop.com websitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, websitesi, mobil uygulamasını ve/veya websitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi,size özel reklamlar sunabilmek için websitesine/mobil uygulamaya ve websitesinin reklam verdiği websitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.Bu reklamları sunarken, websitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

ÇamaşırcımShop kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

ÇamaşırcımShop,mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,saklayabilecek,güncelleyebilecek,üçüncü kişilere açıklayabilecek,devredebilecek,sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

.  Websitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları,güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek,gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek,kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak,websitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

ÇamaşırcımShop kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
ÇamaşırcımShop ile paylaşılan kişisel veriler,ÇamaşırcımShop gözetimi ve kontrolü altındadır.ÇamaşırcımShop yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
ÇamaşırcımShop kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı,müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ÇamaşırcımShop sorumlu değildir. Kişisel verileriniz doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize,faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum,kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla,müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla,Bankalararası Kart Merkeziyle,anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans,reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

A. .. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

B. .. İşlenmişse bilgi talep etme

C. .. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

D. .. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

E. .. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

F. .. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

G. .. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

H. .. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

İ. .. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK'nın 4.maddesi uyarınca ÇamaşırcımShop'un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.Bu kapsamda ÇamaşırcımShop'un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin ÇamaşırcımShop ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
ÇamaşırcımShop'a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), ÇamaşırcımShop web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Güvenlik & Gizlilik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.